Tidsskriftet

Landbohistorisk Tidsskrift udkom første gang i 1956 under navnet Bol og By. Meddelelser fra udvalget for udgivelse af kilder til landbefolkningens historie, men først med fra 1972 kom der regelmæssighed i udgivelserne, der samtidig skiftede navn til Bol og By. Meddelelser fra Landbohistorisk Selskab. Formålet med tidsskriftet har siden da været “at fremme studiet af landbefolkningens historie ved udgivelse af kilder og afhandlinger vedrørende landbohistorie.” I 1980 ændredes navnet til Landbohistorisk Tidsskrift, men blev i perioden mellem 1985 og 2003 forlænget til Bol og By. Landbohistorisk Tidsskrift. – Fra 2004 er navnet igen kortet ned til Landbohistorisk Tidsskrift. Dermed tydeliggøres tilknytningen til Landbohistorisk Selskab.

Redaktionens medlemmer

  • Museumsinspektør Peter Bavnshøj
  • Museumsinspektør, ph.d. Peder Dam
  • mag.art. Gudrun Gormsen
  • Lektor, ph.d. Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen
  • Kommuneplanlægger, Ph.D. Morten Stenak

Adresse

Landbohistorisk Tidsskrift
c/o Lektor, ph.d. Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet
Emil Holms Kanal 2
2300 København S

Email: jggj@hum.ku.dk
Telefon:

Manusvejledning

Redaktionen bestræber sig på, at tidsskriftet udkommer en gang årligt, gerne omkring årsskiftet.

Bidrag til tidsskriftet modtages hele året. Som udgangspunkt må der forventes ca. 6 måneder til redaktionsprocessen inklusive layout. Det vil sige at årets artikler gerne skal indleveres før sommerferien.

Du bedes følge denne manuskriptvejledning, hvis du ønsker at bidrage til Landbohistorisk Tidsskrift.

Landbohistorisk Tidsskrift ophørte med årgang 2015 i papirudgave. Fra årgang 2016 findes tidsskriftet kun i en elektronisk udgave. Tidsskriftets digitale udgave (også tidligere årgange) tilgås ved at klikke på nedenstående tidsskrift.

Et register over alle forfattere og titler af tidligere artikler kan hentes her.

Find og læs Landbohistorisk Tidsskrift på Tidskrift.dk