Grith Lerche (1994): Ploughing implements and tillage practices in Denmark from the Viking period to about 1800

2020-11-11T15:07:47+01:00

Ploughing implements and tillage practices in Denmark from the Viking period to about 1800

Experimentally substantiated by Grith Lerche. Disputats
/af/ Grith Lerche

Poul Kristensens Forlag 1994

Resumé:
Værket er forfatterens mangeårige arbejde med muldfjælsploven og højryggede agre. Ploven ses som den der ændrede det agrare grundlag for det vesteuropæiske samfund fra vikingetiden. Forfatteren belyser det med udgangspunkt i de mange fund af plovrester på museerne og bruger det som grundlag for at rekonstruere en plov og pløje nogle højryggede agre. Eksperimenterne er grundlag for studier af slid på plovkonstruktionen og pløjemetoder, samtidig med at det giver grundlag for agerstudier i felten. Det kan sammenholdes med opmålinger af bevarede agersystemer i Bromme Plantage på Vestsjælland.

Nicolai Peter Schøler & Aage Schøler (1992): Sandfærdig beskrivelse over, hvorledes Jørgen Pedersen, ved opdyrkning af et hedelod, blev en holden mand

2020-11-11T14:48:39+01:00

Sandfærdig beskrivelse over, hvorledes Jørgen Pedersen, ved opdyrkning af et hedelod, blev en holden mand

/af/ Nicolai Peter Schøler, Aage Schøler (red.)

Landbohistorisk Selskab 1992

Resumé:
Nicolai Peter Schøler (1772-1851) var en tidlig repræsentant for den skolelærer, der ved siden af sin virksomhed som underviser også var foregangsmand på landbrugets område. Uddannet på Blågårds seminarium kom han i 1797 til Hammel, hvor han blev skolelærer og kirkesanger. Ved siden af sin skolelod fæstede han en halvgård i Hammel, som han lod udflytte. Schøler fortsatte som lærer og kirkesanger til kort før sin død og opnåede den sjældne ære at blive “jubelolding”, dvs. have virket i samme embede i 50 år.

Nicolai Peter Schøler huskes især for sin påvisning af, at berberissen er værtsplante for den rust, der ødelægger rugen. I dette hidtil ikke kendte manuskript fremlægger den gavnelystne skolelærer sin opfattelse af den ideelle jyske bonde i tiden umiddelbart efter landboreformernes afslutning. Schølers “Sandfærdig beskrivelse … ” er en fremragende kilde til forståelsen af de synspunkter og de ideer, som de landøkonomiske forgangsmænd i begyndelsen af 800-tallet ønskede at udbrede blandt almuen.

Udgaven er redigeret af en efterkommer, Aage Schøler.

Go to Top