Erland Porsmose & Per Grau Møller (1997): Kulturhistorisk Inddeling af Landskabet

2020-11-11T15:39:20+01:00

Kulturhistorisk Inddeling af Landskabet

/af/ Erland Porsmose, Per Grau Møller

Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen 1997

Resumé:
En bog i rapportserien “Kulturhistorien i Planlægningen”. Den er et forsøg på at lave en bygdeinddeling af landskabet i ager-, skov-, hede- og kystbygder. Grundlaget er dels 1688-matriklen og Videnskabernes Selskabs kort. Det vil sige det lavteknologiske landbrug ved slutningen af dyrkningsfællesskabet, hvor vi har datamateriale til at kunne få udsagn om landskabets udnyttelse. Rapporten indeholder udover en beskrivelse af bygdebegrebet og den GIS-baserede metode også mange landsdækkende kort der viser bearbejdede data fra 1688-matriklen, f.eks. opdyrkningsgrad, gård- og hustæthed, hovedgårdenes udbredelse mm. Rapporten er lavet som planlægningsgrundlag for arbejde med kulturmiljøer.

Nina Fabricius (1996): Landet med de store gårde

2020-11-11T15:37:33+01:00

Landet med de store gårde

/af/ Nina Fabricius

Landbohistorisk Selskab 1996

Resumé:
Bogen er en kulturhistorisk-etnologisk undersøgelse af de store gårde, der fandtes i det østlige Sønderjylland, mere præcist i det gamle haderslev Østeramt. Området var i århundreder præget af en markedsorienteret økonomi og en bymæssig kultur, og lå socialt og kulturelt mellem herregårdene og de traditionelle bøndergårde.

Claus Bjørn (1995): Lovene gives kraft

2020-11-11T15:25:07+01:00

Lovene gives kraft

En biografi af Christian Colbiørnsen
/af/ Claus Bjørn

Landbohistorisk Selskab 1995

Resumé:
Bogen er beretningen om Christian Colbiørnsen (1749-1814), der fra beskedne kår arbejdede sig frem til at præge arbejdet i Den store Landbokommission, fra 1788 at være en af reformtidens mest indflydelsesrige embedsmænd og fra 1804 til sin død beklæde det højeste juridiske embede – stillingen som justitiarius (præsident) i Højesteret. Christian Colbiørnsen var en sammensat personlighed, rigt udrustet og på samme tid en skikkelse, der befandt sig i en stadig konflikt med sine omgivelser. Christian Colbiørnsen placerede sig selv så centralt i sin tid, at han udfordrede den.

Go to Top