Svend Gissel (1968): Landgilde og udsæd på Sjælland i de store mageskifters tidsalder

2020-11-10T12:47:01+01:00

Landgilde og udsæd på Sjælland i de store mageskifters tidsalder

Retrospektive studier i landbo- og bebyggelseshistorie. Disputats Landbohistoriske Skrifter 3
/af/ Svend Gissel

Landbohistorisk Selskab 1968

Jens Holmgaard (1966-70): Viborg landstings skøde-og pantebog 1624-1637

2020-11-10T12:44:10+01:00

Viborg landstings skøde-og pantebog 1624-1637

/af/ Jens Holmgaard (udg.)

Udvalget for Udgivelse af Kilder til Landbefolkningens Historie. I kommission hos Dansk Videnskabs F 1966-70

C. Rise Hansen (1964): Præsteindberetninger om fæstegods m.v. i Vendelbo stift 1568 og 1599

2020-11-10T12:32:43+01:00

Præsteindberetninger om fæstegods m.v. i Vendelbo stift 1568 og 1599

/af/ C. Rise Hansen (udg.)

Udvalget for udgivelse af kilder til landbefolkningens historie. I kommission hos Dansk Videnskabs F 1964

 

Svend Gissel (1964): Jacob Ulfelds jordebog på Ulfeldsholm, Selsø og Bavelse 1588

2020-11-10T12:33:18+01:00

Jacob Ulfelds jordebog på Ulfeldsholm, Selsø og Bavelse 1588

Med benyttelse af Hans H. Fussings efterladte manuskript
/af/ Svend Gissel (udg.)

Udvalget for Udgivelse af Kilder til Landbefolkningens Historie 1964

 

Go to Top