Project Description

Husdyrenes tidligste historie

/af/ Tove Hatting

Landbohistorisk Selskab 1999

Resumé:
Da de første bønder begyndte at holde husdyr, betød det en fuldstændig omvæltning af deres hverdag. Men hvornår og hvor begyndte det, hvornår kom de her til landet? Hvad man ved om, hvordan de første danske husdyr så ud? Det er spørgsmål, der søges besvaret ud fra knoglefund dels fra de ældste bopladser i Den Nære Orient, dels fra hjemlige arkæologiske udgravninger og mosefund.