Project Description

Slavekrigen i Jylland 1848

Historien om Danmarks mærkeligste krig
/af/ Torsten Friis

Landbohistorisk Selskab 1998

Resumé:
Denne bog handler om, hvad der skete i de bevægede dage i 1848, hvor rædslen greb mange i Jylland. Fangerne fra Rendsborg fængsel, “slaverne” var blevet sat på fri fod af oprørerne i Slesvig-Holsten. De var på vej op gennem Jylland. Det sagde rygtet i hvert fald. At de hærgede grusomt på deres vej kunne ingen være i tvivl om. Snart den ene, snart den anden herregård og by blev meldt afbrændt.

Som indledning til “slavekrigen”, som blev eftertidens navn til begivenhederne, beskrives oprøret i Slesvig-Holsten. Bogen kan læses såvel af den, der ønsker at vide noget om det der ikke står i de normale historiebøger, som af den der blot vil læse en god historie. Virkeligheden overgår ofte fantasien.