Project Description

Vi vil rejse nye huse – statshusmandsloven af 1899

/af/ Torben Smith

Landbohistorisk Selskab 1999

Resumé:
Statshusmandsloven blev vedtaget i 1899 og kom sammen med senere udgaver af loven til at udgøre grundlaget for oprettelse af 28000 små landbrugsbedrifter i Danmark. Den politiske baggrund i form af Landbokommissionen af 1894 og Rigsdagens arbejde i 1896-99 er den del af den intense strid i 1890’ernes Danmark mellem det gamle Højre og den stadigt stærkere opposition fra Venstrerefompartiet og Socialdemokratiet.

I de første år efter lovens ikrafttræden var statshusene ganske små – og deres ejere blev på ingen måde selvstændige husmænd, som mange af lovens fortalere havde ønsket det. Snarere forblev de daglejere med et stort antal arbejdsdage på fremmede landbrug. Men med senere revisioner af Statshusmandsloven nåede husmandsbevægelsen sin målsætning – selvstændige landbrugsbedrifter.

Hvordan loven kom til verden, hvordan den fungere i de første år og hovedtrækkene i den senere lovgivning er her beskrevet i denne jubilæumsbog.