Project Description

Landbrugsrådets tilblivelse

Studier i landbrugsorganisationernes forhandlinger om skabelsen af en fællesrepræsentation for dansk landbrug 1880-1919.

Landbohistoriske Skrifter 5
/af/ Torben Hansgaard

Landbohistorisk Selskab 1976