Project Description

Konjunkturer og afgifter

C.D. Reventlows betænkning af 11. februar 1788 om hoveriet
/af/ Thorkild Kjærgaard (udg.)

Landbohistorisk Selskab 1980