Project Description

Landgilde og udsæd på Sjælland i de store mageskifters tidsalder

Retrospektive studier i landbo- og bebyggelseshistorie. Disputats Landbohistoriske Skrifter 3
/af/ Svend Gissel

Landbohistorisk Selskab 1968