Project Description

Jacob Ulfelds jordebog på Ulfeldsholm, Selsø og Bavelse 1588

Med benyttelse af Hans H. Fussings efterladte manuskript
/af/ Svend Gissel (udg.)

Udvalget for Udgivelse af Kilder til Landbefolkningens Historie 1964