Project Description

C.J. Jespersen Ensted – en tidlig dansk gårdmaler

/af/ Søren Manøe, Ole Faber (red.), Jens Sørensen (red.), Søren Manøe (red.)

Dansk Landbrugsmuseum 2000

Resumé:
C.J. Jespersen er en af vore allertidligste gårdmalere, der i perioden 1871-1878 som den første gik rundt i Ribe og Vejle amter for at tegne bøndergårde. Jespersen ar med sine meget detaljerede tegninger, hvor der også optræder personer, husdyr, haveanlæg med mere, givet et fornemt indblik i datidens byggeskik på omtalte egne.

Han afbilder gårdene lige efter den for dansk landbrug rige periode efter 1850-1870, hvor de gamle bindingsværksbygninger blev revet ned og erstattet af grundmurede avlslænger og stuehuse i tegn. Han skildrer således de nyopførte gårde, før de undergik forandringer på grund af ændrede driftsformer.

Bogen gengiver de godt 100 farvelagte tuschtegninger som det er lykkedes at finde, sammen med en ledsagende tekst om den enkelte gård og dens ejere gennem tiderne frem til i dag – et glimrende stykke Vest- og Østjysk gårdhistorie.