Project Description

Grundlovens Danmark

Samfund og kultur før og efter 1849
/af/ Søren Bitsch Christensen (red.)

Nationalmuseet, Landbohistorisk Selskab, Historisk Institut Århus Universitet 2000

Resumé:
Bogen rummer indlæg fra et seminar afholdt på Nationalmuseet i juni 1999 i anledning af det store 150-års jubilæum for Grundlovens indførelse. Her fokuseres ikke alene på de dramatiske år, 1848 og 1849, idet Grundloven snarere behandles som et resultat af en langvarig proces. Artiklerne i bogen forholder sig således til Grundloven som frugten af en lang tids udvikling op til disse bevægende år. Og de ser på, hvilken betydning Grundloven fik for en række forskellige områder efter 1849.

I midtpunktet står to temaer. For det første Gundlovens betydning for det danske samfunds modernisering. Og for det andet de værdier, man tillagde det “folk”, der nu fik “folkestyre”, og hvordan man i kulturpolitikken værnede om folket og dets kultur.