Project Description

Distriktslægen og læsøboerne

En medicinsk topografi fra 1859 og dens forudsætninger
/af/ Signe Mellemgaard

Landbohistorisk Selskab, Læsø Museum 1992

Resumé:
I 1859 indsendte distriktlæge Christen Rasmussen en et hundrede sider lang beskrivelse af sundhedsforholdene på Læsø til Sundhedskollegiet i København. Her redegjorde han ikke kun for sundhedstilstanden på øen, men også for boligforholdene, befolkningens leveveje, kønsroller og de herskende normer. I bogen, som Selskabet udgiver i samarbejde med Læsø Museum, er Christen Rasmussens medicinske topografi gengivet i sin helhed, og den er forsynet med en fyldig indledning, som redegør for baggrunden for de medicinske topgrafier og den medicinske teori og det samfundssyn, som var de “briller”, hvormed distriktslægen så på læsøboerne.