Project Description

Viborg landstings skøde- og pantebøger. Registre 1651, 1653-1657

Tillæg: Pantebog for krongods 1651
/af/ C. Rise Hansen (udarb.), Poul Rasmussen (udg.)

Landbohistorisk Selskab 1981