Project Description

Viborg landstings skøde- og pantebøger 1653-1657

/af/ Poul Rasmussen (udg.)

Landbohistorisk Selskab 1978