Project Description

Århus domkapitels jordebøger

/af/ Poul Rasmussen (udg.)

Landbohistorisk Selskab 1972-75