Project Description

Viborg landstings skøde-og pantebøger 1645-1652

/af/ Poul Rasmussen (udg.)

Landbohistorisk Selskab 1969-73