Project Description

Silkeborg lens jordebog 1586

/af/ Poul Rasmussen (udg.)

Udvalget for Udgivelse af Kilder til Landbefolkningens Historie, Dansk Videnskabs Forlag 1964