Project Description

Århusgård og Åkær lens jordebog 1544

/af/ Poul Rasmussen (udg.)

Udvalget for udgivelse af kilder til landbefolkningens historie. I kommission hos Dansk Videnskabs F 1960