Project Description

Sokkelund herreds tingbøger 1624-25

/af/ Poul Erik Olsen (udg.)

Udvalget for Udgivelse af Kilder til Landbefolkningens Historie, Dansk Videnskabs Forlag 1980