Project Description

Sokkelund herreds tingbøger 1630-32

/af/ Poul Erik Olsen (udg.)

Udvalget for Udgivelse af Kilder til Landbefolkningens Historie 1966