Project Description

Sokkelund herreds tingbøger 1628-30

/af/ Poul Erik Olsen (udg.)

Udvalget for Udgivelse af Kilder til Landbefolkningens Historie, Dansk Videnskabs Forlag 1960