Project Description

Jeg en gård mig bygge vil – der skal være have til

En kulturhistorisk-etnologisk undersøgelse af lange linjer og regionale kulturforskelle i gårdens landskab: Bygninger, haver og omgivelser ved danske landbrugsejendomme 1900-2000
/af/ Peter Dragsbo, Helle Ravn

Landbohistorisk Selskab 2001

Resumé:
Nu 2. oplag af bogen om bygninger, haver og omgivelser opfattet som en helhed ved danske landbrugsejendomme 1900-2000. ”Et omfattende værk om de lange linier og regionale kulturforskelle i gårdens landskab. En guldgrube af oplysninger i gårdens landskab. En guldgrube af oplysninger, formidlet med saglighed og livfuldhed.” Information