Project Description

Landsbyliv

Afhandlinger om livsstil og sociale relationer i landbosamfundet fra 1700-tallet til i dag
/af/ Palle Ove Christiansen

Landbohistorisk Selskab 2004

Resumé:
Landsbyliv samler fem afhandlinger, der over årene er publiceret i danske og udenlandske tidsskrifter. De tre indledende skrifter offentliggøres for første gang på dansk. Undersøgelserne i Landsbyliv forener et antropologisk orienteret perspektiv med klassisk historisk materiale.

Undersøgelserne handler om:
– Den delte almuekultur i 1700 tallet og de forskellige måder som beboerne levede på i den østdanske landsby, præget af landsbyens relationer til godserne.
– Hvordan bondegårdslivet i 1700 tallet igennem det daglige forbrug direkte eller indirekte var afhængig af købstæderne, som indførte varer fra et utal af lande.
– Det større bypræg i hjemmets indretning 1860-1910 i takt med gårdbrugenes øgede købekraft.
– Hvordan det er muligt at rekonstruere store dele af, hvad en grundtvigsk bonde forestillede sig som det gode liv i perioden 1880 1920.
– Forskelle på landsbyliv i vor egen tid, hvor mennesker med ofte vidt forskellig baggrund er flyttet på landet fra købstæder og hovedstaden.