Project Description

Sokkelund herreds tingbøger 1621-22, 1625-28

/af/ Ole Karup Pedersen (udg.)

Udvalget for Udgivelse af Kilder til Landbefolkningens Historie, Dansk Videnskabs Forlag 1957