Project Description

Storlandbrug under omformning

Uddrag af danske godsforvalterbreve 1784-1792
/af/ Ole H. Christensen (udg.)

Landbohistorisk Selskab 1982