Project Description

Aasum herreds tingbog 1640-1648. Sagregistre

/af/ Ole Fenger et al. (udarb.), Aksel E. Christensen (udg.), Troels Dahlerup (udg.)

Udvalget for Udgivelse af Kilder til Landbefolkningens Historie 1982