Project Description

Sagregistre til Sokkelund herreds tingbog 1621-22 og 1624-37

/af/ Ole Fenger et al. (udg.)

Landbohistorisk Selskab 1985