Project Description

Sagregistre til Herlufsholm birks tingbog 1616-19 og 1630-33

/af/ Ole Fenger (udg.), C. Rise Hansen (udg.), John Kousgård Sørensen (udg.)

Landbohistorisk Selskab 1979