Project Description

Sagregistre til Skast herreds tingbøger 1636-1640

/af/ Ole Fenger et al. (udg.)

Landbohistorisk Selskab 1980