Project Description

Landet med de store gårde

/af/ Nina Fabricius

Landbohistorisk Selskab 1996

Resumé:
Bogen er en kulturhistorisk-etnologisk undersøgelse af de store gårde, der fandtes i det østlige Sønderjylland, mere præcist i det gamle haderslev Østeramt. Området var i århundreder præget af en markedsorienteret økonomi og en bymæssig kultur, og lå socialt og kulturelt mellem herregårdene og de traditionelle bøndergårde.