Project Description

De inddæmmede Landskaber

En historisk Geografi
/af/ Morten Stenak

Landbohistorisk Selskab 2005

Resumé:
Bogen er den første samlede beskrivelse af de inddæmmede landskabers historie. Der redegøres for, hvor, hvornår og hvorfor der vandtes land fra havet. Der er et landsdækkende afsnit om den overordnede virksomhed i hele landet, mens der gås i dybden med inddæmingerne på Nordfyn særligt i teknisk og kulturhistorisk henseende. Ligeledes er der en detaljeret gennemgang af hver enkelt nordfynsk inddæmning med en vurdering af dens bevaringsgrad i forhold til en kulturmiljøvurdering.

De inddæmmede landskaber har været i fokus i de senere år, som mål for naturgenopretning. Forfatteren gør her rede for deres historie – og de problemer der var med inddæmningerne: de var og er bestemt ikke problemfrie, men før man skrider til drastiske ændringer, må man forstå de vilkår som de er skabt under og hvad udviklingen har været i dem frem mod de i dag stærkt afvandede, intensivt udnyttede arealer, hvor en rig græsningen i første række var målet.

Bogen er en revideret udgave af forfatterens phd-afhandling. Det betyder, at den også rummer klare definitioner på de forskellige typer af koloniseret land og en internationalt orienteret forskningsoversigt, specielt i forhold til Holland. Ligeledes er der også større afsnit om kildegrundlaget, herunder de historiske kort og naturgrundlaget.