Project Description

Jydepotter fra Varde-egnen

Produktion og handel ca. 1650-1850
/af/ Mette Guldberg

Landbohistorisk Selskab 1999

Resumé:
Er Vestjyllands historie fortællingen om en tilbagestående landsdel langt fra alting eller er det historien om udadvendte og opfindsomme folk, der vender hovedstaden ryggen for at rette blikket mod udlandet? Med udgangspunkt i den protoindustrielle produktion af jydepotter på Varde-egnen ser denne bog Vestjyllands historie i sammenhæng med områdets rolle i Nordsøregionens økonomi. “Jydepotter fra Varde-egnen” er historien om de vestjyske hedebønders fremstilling af jydepotter og om bondeskippere, der sejlede ud med potterne.

Ved at følge jydepotternes vej fra producenterne til skipperne og videre til markederne gives et nyt og nuanceret billede af Vestjyllands udviklingshistorie.