Project Description

Landbruget i dansk malerkunst ca. 1840-1915

/af/ Margit Mogensen

Landbohistorisk Selskab 1984