Project Description

Hollandske landmænd i Danmark. Bekymring eller beundring?

/af/ Lone Jeppesen, Mogens Rostgaard Nissen, Claus Bjørn (red.)

Landbohistorisk Selskab 2000

Resumé:
Siden slutningen af 1980’erne har 4-500 hollandske landmænd købt landbrug i Danmark med mælkeproduktion. I denne bog præsenteres resultaterne af en undersøgelse af, hvem disse landmænd er, og hvordan de og deres familier har det i Danmark. Landmændene beskrives i det danske landbosamfund og ikke mindst i forhold til det danske landbosamfund.