Project Description

Pesten grasserer!

En undersøgelse af pesten i Danmark i 1650’erne
/af/ Lise Gerda Knudsen

Landbohistorisk Selskab 2005

Resumé:
I 1650’erne blev Sjælland, Lolland-Falster, Møn og Bornholm ramt af pesten. Sygdommen spredte sig med lynets hast og mangedoblede dødeligheden, hvor den ramte. Pesten var en velkendt og frygtet sygdom, der gennem de forudgående 300 år havde hjemsøgt ikke bare Danmark, men hele Europa og Mellemøsten. På trods af den jævnlige optræden på dansk jord har pestens historie i Danmark dog ikke været genstand for megen historieskrivning.

Denne bog tager udgangspunkt i det kildemateriale, der findes for pestepidemien i 1650’erne i form af kirkebøger for en række sogne. Kirkebøgerne kan fortælle os om, hvilken sygdom pesten var, hvem der blev ramt, hvor mange mennesker der døde, og hvordan den spredte sig – meget tyder nemlig på, at pesten ikke, som den traditionelle opfattelse ellers har været, blev spredt af rotter. Sandsynligvis var mennesket selv de eneste smittebærere.