Project Description

Kæltringer og skikkelige folk i Gødvad sogn

Et midtjysk sogn og dets mennesker, belyst gennem Herredsretten 1858-1890
/af/ Lisbeth Nielsen, Poul Porskær Poulsen

Landbohistorisk Selskab 1991

Resumé
Forrige århundredes Gødvad-boere bragte stort og småt til herredsfogeden i Kjellerup. Kontroverser, der var opstået i det daglige liv i sognet, men som måtte løses af udenforstående. Derved åbenbares også fortidens liv i landsognet Gødvad på en meget spændende måde, fyldt med overraskende detaljer, sjove og tragiske historier, hverdag og fest i tiden mellem 1858 og 1890.