Project Description

Writing Peasants

Studies on peasant literacy in early modern Northern Europe
/af/ Klaus-Joachim Lorenzen-Schmidt (udg.), Bjørn Poulsen (udg.)

Landbohistorisk Selskab 2002

Resumé:
De tidligt skrivende bønder fra det nordvesteuropæiske område er behandlet i forskellige indlæg i denne udgivelse. Mange facetter er berørt af deres virke, såsom hvorfor de skrev, og hvad de skrev om. Tilsammen giver indlæggene en diskussion af mulighederne for at få indsigt i de mest fremtrædende bønders tankeverden i perioden 1500-1800. Der er indlæg fra Danmark, Sverige, Island, Tyskland og Holland.

There is currently a growing interest in peasant literacy, in peasants’ documents and especially in the so-called “diaries” of peasants. Such diaries are the focus of this volume, and its 14 contributions deal, broadly speaking, with the relationship between literacy and the peasantries of early modern northern Europe. Through their discussion of the motives and models for writing common to the period, authors from five countries – Denmark, Germany, Iceland, Sweden and The Netherlands – contribute here to a new and differentiated view of old rural society. It becomes evident that many peasants had reached a higher level of literacy than previously thought and used written forms for communication and documentation.