Project Description

Vestfynske fæstebønder

En undersøgelse af de økonomiske og sociale forhold på de vestfynske godser Erholm-Søndergårde i 1700-tallet
/af/ Karl Peder Pedersen

Landbohistorisk Selskab 1984