Project Description

En fæstebondes liv (1776-1839)

Erindringer og optegnelser af gårdfæster og sognefoged Søren Pedersen, Havrebjerg
/af/ Karen Schousboe (udg.)

Landbohistorisk Selskab 1983