Project Description

Statshusmandsliv på Langeland

Fortalt af dem selv til Karen Nielsen
/af/ Karen Nielsen

Landbohistorisk Selskab 1990