Project Description

Sokkelund herreds tingbøger 1632-34

/af/ Karen Marie Olsen (udg.)

Udvalget for Udgivelse af Kilder til Landbefolkningens Historie, Dansk Videnskabs Forlag 1967