Project Description

Herlufsholm Birks Tingbog 1616-19

/af/ Karen Marie Olsen (udg.)

Udvalget for udgivelse af kilder til landbefolkningens historie 1954