Project Description

Fattiggårdene på Fyn

/af/ Johnny Wøllekær

Landbohistorisk Selskab 1993

Resumé:
“Fattiggårdene på Fyn” er beretningen om fattigfolkene og deres liv på de 55 fattiggårde på Fyn. Fattiggården stod for fortidens danskere som den mest nedværdigende og afskrækkende af fattigvæsenets forsørgelsesformer. Med fattiggårdsprincippet blev samfundets nye krav om effektivisering og rationalisering af fattigvæsenet sat i system. Ideen var institutioner, hvor alle sognekommunens fattige blev samlet under samme tag.

Enkelte af de fynske fattiggårde har tidligere været berørt i den historiske litteratur, men i denne bog præsenteres for første gang en samlet skildring af fattiggårdene på Fyn. Her sættes de ind i sammenhæng med de store omvæltninger og forandringer, som prægede det danske samfund i anden halvdel af forrige århundrede.

I bogen giver historikeren Johnny Wøllekær en beskrivelse af fattiggårdsbevægelsen, fattiggårdsbygningerne og de fattigfolk, der boede inden for fattiggårdsmurene. Bogens hovedvægt ligger imidlertid på en undersøgelse af fattiggårdsbeboernes levevolkår. Bogen skildrer bl.a. fattiggårdsbeboernes boligforhold, deres arbejdsopgaver, deres kost og giver en vurdering af de fattiges eget syn på fattiggårdene.