Project Description

Sognefoged i Stavnsholt Lars Nielsens dagbog (1771) 1789-1794

/af/ Jørgen D. Rasmussen (udg.)

Landbohistorisk Selskab 1978