Project Description

Den værste straf? – hoveri i praksis

/af/ Jens Skriver

Landbohistorisk Selskab og Moesgård Museum 2002

Resumé:
En detaljeret undersøgelse af hoveriet på en række østjyske hovedgårde i 1700-tallet. Vi ved ikke meget om hoveriet i praksis – her forsøges afdækket, om hoveriet var så slemt som man kunne forestille sig? Forfatteren ridser lovgivningens rammer op fra 1770, da man forsøgte at begrænse hoveriet. Godsernes kildemateriale og især retsprotokollerne giver mulighed for at sige, hvor konflikterne i det bønderne påtvungne arbejde arbejde var, hvordan det organiseredes, og hvorvidt det var den værste straf. Kort sagt hvordan fungerede hoveriet i praksis, og hvad betød det for de involverede parter. Afhandlingen er forfatterens phd-afhandling.