Project Description

Viborg landstings skøde-og pantebog 1624-1637

/af/ Jens Holmgaard (udg.)

Udvalget for Udgivelse af Kilder til Landbefolkningens Historie. I kommission hos Dansk Videnskabs F 1966-70