Project Description

GRIMULF. Data fra en dansk landsby 1660-1900

/af/ Jens Christensen, Karl-Erik Frandsen, Gunner Lind

Landbohistorisk Selskab 1988