Project Description

Husmænd og landarbejdere i Danmark ca.1848-1875

med Holbæk og Vejle amter som eksempler
/af/ Jens Boel

Landbohistorisk Selskab 1985